Babylon NG
Världens bästa onlineordbok

Ladda ner den - den är gratis

Italiensk ordlistor

Sök i vår Italiensk ordbok som heter ”Lookup” och få definitioner på enstaka ord, uttryck och fraser.
Onlineordbok

Babylon har utvecklat en ordbok på Italiensk, och är för närvarande det bästa språkverktyg du kan få på nätet, och är dessutom helt kostnadsfritt. Detta avancerade Italiensk lexikon ger tillgång till tydliga definitioner av tusentals ord och uttryck som omfattar:

  • Italiensk slang och specifika uttryck.
  • Italiensk tekniska termer och specifika uttryck från en rad olika ämnen och ämnesområden.
  • Snabbresultat för att hitta synonymer och andra ord på Italiensk.
  • Italiensk termer presenteras i olika ordklasser och kategorier.
  • Information om formella och informella fraser och uttryck på Italiensk.

Babylons ordbok på Italiensk är lämplig för studenter och yrkesverksamma, och är dessutom användarvänlig och behändigt verktyg för hem och kontor. Det omfattar alla de ord du behöver för dagligt bruk, och har dessutom en utmärkt täckning av ordförråd. Du får hjälp med en rad aspekter och syftningar (till exempel stavning och användning) som många gånger kan orsaka stora problem.

Behöver du språköversättning också? Besök Babylons Italiensk översättningsverktyg, och få dina meningar, texter och Italiensk fraser översatta till många språk - snabbt och enkelt.