Babylon NG
Världens bästa onlineordbok

Ladda ner den - den är gratis

Definition av Avgas

Definiering av ordet Avgas i ordlexikon och ordlistor från Flygteknik.
Swedish Flight Planning Resource
Flygbränsle