Babylon 10
Världens bästa onlineordbok

Ladda ner den - den är gratis

Geologi och geofysik ordbok

Våra uppslagsverk om ämnet Geologi och geofysik på nätet är ett utmärkt verktyg för att utbilda och bredda ditt ordförråd. Det behandlar området Geologi och geofysik ur olika aspekter, domäner och referensramar,

För att söka på på ämnet Geologi och geofysik:Oavsett om du har ett personligt intresse för frågor som rör Geologi och geofysik eller om detta är ditt yrkesområde, så kommer du alltid att få nytta av en fördjupad inblick i en viss terminologi och en bättre förståelse av facktermer.

Våra ordböcker erbjuder dig en omfattande sammantällning av termer, uttryck och intialförkortningar, från helt vanliga ord till rena facktermer och yrkesjargong.